Nieuwsoverzicht van het afgelopen kwartaal

Ander nieuws dat u niet wil missen.

Wijziging betaalbeleid 2019

14-3-2019

Wij hebben een aanpassing gedaan in ons betaalbeleid 2019. Lees meer over de aangepaste alinea.

Lees meer

Ontwikkelbudget

11-2-2019

Voor 2018 en 2019 zijn de eerste afspraken gemaakt met zorgaanbieders over plannen die gefinancierd worden vanuit het ontwikkelbudget. Voor enkele regio’s zijn nog middelen vanuit 2018 en 2019 beschikbaar.

Lees meer

Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019

11-2-2019

Per 2019 zijn de tarieven van een deel van de prestaties in de Wlz gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen financiële impact hebben voor de zorgaanbieder.

Lees meer

Ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

29-1-2019

Verpleeghuizen vragen gezamenlijk een kwaliteitsbudget van ruim 600 miljoen euro aan. Daarbij is de inzet van ruim 10 duizend extra fte aan extra zorgpersoneel opgenomen. Dat blijkt uit de eerste inventarisatie van de kwaliteitsplannen voor 2019 die alle verpleeghuizen bij de zorgkantoren hebben ingediend.

Lees meer

Vaststellingsubsidieregeling extramurale behandeling 2018

9-1-2019

Uiterlijk 1 juli 2019 vraagt Zilveren Kruis Zorgkantoor de definitieve middelen voor de subsidieregeling extramurale behandeling 2018 aan bij Zorginstituut Nederland. Voordat we dat doen verifiëren we onze informatie eerst met de zorgaanbieders.

Lees meer

02-04-2019
Nieuwsbrief
Ontvangt u nog niet onze nieuwsbrief? Schijf u dan in.
Bedankt! Je e-mailadres is verstuurd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Neem contact met ons op
V&V en Gehandicaptenzorg
038 - 456 63 15
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 12:00 uur
Stuur een e-mail
Geestelijke Gezondheidszorg
071 - 751 00 61
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Stuur een e-mail
Thuiszorg en
wijkverpleging
071 - 751 00 61
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Stuur een e-mail
Zorgtoewijzing
038 - 456 78 88
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Helpdesk iWlz
038 - 456 78 99
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Stuur een e-mail
Overige zorg
038 - 456 69 25
Maandag t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur
Stuur een e-mail